Inspiratiedag Lokaal Transversaal Beleid op 11 februari 2019

  • 23 januari 2019

Bij het begin van de nieuwe legislatuur en de opmaak van een nieuw meerjarenplan willen we je graag uitnodigen op deze inspiratiedag. Welke uitdagingen en kansen zijn er voor het lokaal transversaal beleid voor de thema’s integratie, armoedebestrijding en gelijke kansen?
 
Tijdens de voormiddag krijg je inzicht in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek rond de regierol van lokale besturen inzake integratie en armoedebestrijding. In de namiddag inspireren workshops met goede praktijken en concrete voorbeelden. Ook de thema’s rond gelijke kansen en participatie komen dan aan bod.

Inschrijven is gratis en kan tot 4 februari 2019.

Programma en inschrijven