Kleuterparticipatie anders bekeken - AMIF slotconferentie 17 december 2018

  • 20 juni 2018

Save the date AMIF conferentie
KLEUTERPARTICIPATIE ANDERS BEKEKEN
Van ouderbetrokkenheid naar een ouder-school samenwerking

Kleuterparticipatie wordt de laatste jaren meer en meer in verband gebracht met een goede ouder-school samenwerking. Als een kleuter eenmaal naar school gaat, is open communicatie tussen de school en de ouders een hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs.

Met de steun van AMIF (het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) werkten scholen en partnerorganisaties uit Antwerpen Kiel en Antwerpen Kievit, Brussel, Gent, Mechelen, Menen en Oostende aan een wederkerig ouderbeleid. Zo wilden deze zeven proeftuinen positief wegen op de inschrijving en aanwezigheid van kinderen van vooral niet-EU-burgers.

Op de conferentie maak je kennis met dit pionierswerk. Samen willen we die dag antwoord bieden op:

  • welk soort kleuterschool en pedagogische keuzes zijn nodig en wenselijk om effectief de kansen van kinderen van derdelander ouders te verhogen?
  • wat is nodig zodat ouders hun kind met een gerust hart toevertrouwen aan de kleuterschool?
  • hoe dragen we zorg voor de medewerkers in de kleuterscholen die dit elke dag opnieuw tot stand brengen?
  • een school staat niet alleen: wat kunnen welzijnsorganisaties (zoals kinderopvang, inloopteam, Huis van het Kind, Integratie & Inburgering, ...) en lokale besturen in deze zoektocht betekenen?

VOOR WIE?
Scholenteams Basisonderwijs, Pedagogische Begeleiders, Welzijnsorganisaties en Lokale Besturen

DOOR WIE?
Lerend Netwerk AMIF 369, ESF-AMIF (Departement Werk en Sociale Economie), VBJK (centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) en Universiteit Gent (Steunpunt Diversiteit en Leren & Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek)

WAAR 
Vlaamse Overheid Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel