Een databank vol ideeën om polarisering aan te pakken

  • 8 maart 2019

Hoe kun je als lokaal bestuur polarisering tussen en binnen bevolkingsgroepen voorkomen of aanpakken? Hoe versterk je op buurt- en wijkniveau de sociale cohesie? En welke concrete interventies kun je hierbij inzetten?

Om een antwoord te bieden op die vragen, ontwikkelde het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van het actieplan tegen gewelddadige polarisering en radicalisering een digitale databank. Hierin krijgen inspirerende projecten, methodieken of interventies die binnen de wijk of buurt (actief) polarisering bestrijden en/of de sociale samenhang versterken een plaats. Het is een dynamische databank. Lokale besturen kunnen daarom ook zelf interessante praktijkvoorbeelden doorgeven via het contactformulier.

Op 26 maart 2019 wordt de digitale databank voorgesteld tijdens een studiedag in Kazerne Dossin te Mechelen. Tijdens deze studiedag wordt het gebruik van de databank uitgelegd aan het brede publiek en worden een aantal goede praktijken toegelicht. Zo zal `Rachid Habchi van de Nederlandse politie spreken over de Bondgenotenmethodiek. De stad Utrecht hanteert deze methodiek reeds meer dan 10 jaar en deze wordt nu uitgerold in geheel Nederland. Voorts worden er twee interactieve workshops georganiseerd. De eerste workshop zal projecten uit de databank bespreken die inzetten op buurt/wijkniveau. De tweede workshop zet zich in op jongeren.

We starten om 12 uur en eindigen met een afsluitende drink om 16 uur.

Wij hopen je alvast te ontmoeten.